Uzyskaj dostęp

Zalecenia dietetyczne w wybranych chorobach pediatrycznych

Spis treści

Spis treści

 

1 Żywienie zdrowego noworodka i niemowlaka – aktualne wytyczne

1/1 Zalecenia dietetyczne dla kobiet karmiących piersią zgodnie ze Stanowiskiem Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji

1/1.1 Produkty zalecane i niezalecane kobiecie karmiącej piersią

1/1.2 Zapotrzebowanie energetyczne

1/1.3 Spożycie płynów w okresie laktacji

1/1.4 Zapotrzebowanie na wapń

1/1.5 Diety eliminacyjne

1/1.6 Przykładowy jadłospis dla kobiety karmiącej piersią – 2500 kcal

1/2 Dzienny schemat żywienia dziecka karmionego naturalnie oraz dziecka karmionego sztucznie – jak określić ilość i częstość posiłków, rozszerzanie diety

1/2.1 Dziecko karmione naturalnie

1/2.2 Odciągnięte mleko kobiece

1/2.3 Schemat żywienia niemowląt – wielkość posiłków, rozszerzanie diety

1/3 Żywienie jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych

1/3.1 Rola soków owocowych w żywieniu dzieci zgodnie ze stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii 2017 r.

1/4 Żywienie wcześniaków po opuszczeniu szpitala

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla wcześniaków (≈ 1200 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla wcześniaków (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla wcześniaków (≈ 1550 kcal)

 

Piśmiennictwo

 

2 Zalecenia dietetyczne w chorobach dzieci

2/1 Nietolerancje i alergie pokarmowe – wytyczne zgodnie ze Stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 2012

2/1.1 Alergie a nietolerancje pokarmowe

2/1.2 Wykaz i charakterystyka najczęściej występujących alergii pokarmowych u dzieci

2/1.3 Alergia na białka mleka krowiego u niemowląt – preparaty mlekozastępcze, homogenat mięsny

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego w 1.–3. roku życia (≈ 1000 kcal) z wykorzystaniem preparatu mleko zastępczego

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego w 4.–6. roku życia (≈ 1400 kcal) z wykorzystaniem roślinnych zamienników mleka krowiego (np. napój ryżowy, sojowy)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego w 1.-3. roku życia (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z alergia na białka mleka krowiego w 4.-6. roku życia (≈ 1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego w 1.-3. roku życia (≈ 1200 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego w 4.-6. roku życia (≈ 1550 kcal)

 

2/1.4 Profilaktyka rozwoju alergii pokarmowych

2/1.5 Nietolerancja laktozy

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancją laktozy w 1.–3. roku życia (1000 kcal), bogata w wapń

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancją laktozy w 4.–6. roku

życia (1400 kcal), bogata w wapń

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancja laktozy w 1.-3. roku życia (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancją laktozy w 4.-6. roku (≈1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancją laktozy w 1.-3. roku życia (≈ 1200 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancją laktozy w 4.-6. roku (≈1400 kcal)

2/1.6 Nietolerancja fruktozy

2/1.7 Nietolerancja mono i disachardyów

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancją mono i disachardyów w 1.-3. roku życia (≈ 1300 kcal) 

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z nietolerancją mono i disacharydów w 4.-6. roku życia (≈ 1500 kcal)

Piśmiennictwo

2/2 Choroby układu pokarmowego

2/2.1 Zespół jelita drażliwego (IBS – Irritable Bowel Syndrome)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia w zespole jelita drażliwego – postać biegunkowa (≈ 1400 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia w zespole jelita drażliwego – postać zaparciowa (≈ 1600 kcal)

Piśmiennictwo

2/2.2 Nieswoista biegunka dziecięca (tzw. biegunka pędraków) u dzieci do 3. roku życia

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia (1000 kcal)

Piśmiennictwo

2/2.3 Zaparcie u małych dzieci i młodzieży

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z zaparciem w 1.–3. roku życia (≈ 1000 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z zaparciem w 4.–6. roku życia (≈ 1400 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z zaparciem w 1.-3. roku życia (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z zaparciem w 4.-6. roku życia (≈1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z zaparciem w 1.-3. roku życia (≈ 1200 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z zaparciem w 4.-6. roku życia (≈ 1400 kcal)

 

Piśmiennictwo

2/2.4 Refluks żołądkowo-przełykowy (GER – gastroesophageal reflux) i choroba refluksowa przełyku (GERD – gastroesophageal reflux disease)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia (≈ 1000 kcal), dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia (≈ 1400 kcal), dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia (≈ 1300 kcal), dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia (≈ 1600 kcal), dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia (≈ 1200 kcal), dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia (≈ 1400 kcal), dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

 

Piśmiennictwo

2/2.5 Eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE – Eosinophilic oesophagitis)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w wieku 1.–3. roku życia na diecie bez sześciu alergenów pokarmowych (≈ 1000 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w wieku 4.–6. roku życia na diecie bez sześciu alergenów pokarmowych (≈ 1400 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w wieku 1.–3. roku życia na diecie bez sześciu alergenów pokarmowych (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w wieku 4.–6. roku życia na diecie bez sześciu alergenów pokarmowych (≈ 1600 kcal)

Piśmiennictwo

2/2.6 Celiakia

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia (≈ 1000 kcal) na diecie bezglutenowej, z wykorzystaniem bezglutenowego środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia na diecie bezglutenowej (≈ 1400 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia (≈ 1300 kcal) na diecie bezglutenowej

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia na diecie bezglutenowej (≈ 1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.-3. roku życia (≈ 1100 kcal) na diecie bezglutenowej (≈ 1100 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.-6. roku życia na diecie bezglutenowej (≈ 1400 kcal)

 

Piśmiennictwo

2/2.7 Żywienie w nieswoistych zapaleniach jelit

Przykładowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia w nieswoistych zapaleniach jelit (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia w nieswoistych zapaleniach jelit (≈1600 kcal)

Piśmiennictwo

2/2.8 Żywienie w mukowiscydozie

Przykładowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia w mukowiscydozie (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia w mukowiscydozie (≈1600 kcal)

Piśmiennictwo

2/2.9 Hiperlipidemie

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z dyslipidemią w 1.-3. roku życia (≈ 1100 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z dyslipidemią w 1.-3. roku życia (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z dyslipidemią w 4.-6. roku życia (≈ 1350 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z dyslipidemią w 4.-6. roku życia (≈ 1400 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z dyslipidemią w 4.-6. roku życia (≈ 1500 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z dyslipidemią w 1.-3. roku życia (≈1200 kcal)

Piśmiennictwo

2/2.10 Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki w 1.-3. roku życia (≈1100 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki w 1.-3. roku życia (≈1200 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki w 1.-3. roku życia (≈1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki w 4.-6. roku życia (≈ 1400 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki w 4.-6. roku życia (≈ 1500 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki w 1.-3. roku życia (≈ 1200 Kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki w 4.-6 roku życia (≈ 1400 Kcal)

2/2.11 Ostra biegunka infekcyjna

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z ostrą biegunką infekcyjną w 1.-3. roku życia (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z ostrą biegunką infekcyjną w 4.-6. roku życia (≈ 1500 Kcal)

Piśmiennictwo

2/2.12 Przewlekła biegunka

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłą biegunką w 1.-3. roku życia (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z przewlekłą biegunką w 4.-6. roku życia  (≈ 1500 kcal)

2/2.13 Wybrane wrodzone wady metabolizmu

Piśmiennictwo

2/3 Cukrzyca, nadwaga i otyłość

2/3.1 Postępowanie dietetyczne w cukrzycy typu 1 oraz cukrzycy typu 2

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.-3. roku życia z cukrzycą (≈1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 4.-6. roku życia z cukrzycą (≈1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z cukrzycą w 4.-6. roku życia (≈1450 kcal)

 

2/3.2 Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia 2016

2/3.3 Kryteria diagnostyczne nadwagi i otyłości u dziecka, zalecenia żywieniowe i dotyczące stylu życia

Piśmiennictwo

 

2/4 Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca

Piśmiennictwo

2/5 Zasady żywienia dzieci z chorobami endokrynologicznymi

2/5.1 Wskazania dietetyczne dla dzieci z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy

2/5.2 Wskazania żywieniowe dla dzieci z zaburzoną gospodarką hormonalną w okresie dojrzewania

Piśmiennictwo

2/6 Niedokrwistości

2/6.1 Zalecenia dietetyczne dla dzieci z niedokrwistością wynikającą z niedoboru żelaza

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza w 1.–3. roku życia (≈ 1000 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza w 4.–6. roku życia (≈ 1400 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza w 1.–3. roku życia (≈ 1300 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza w 4.–6. roku życia (≈ 1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza w 1.–3. roku życia (≈ 1200 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza w 4.–6. roku życia (≈ 1400 kcal)

2/6.2 Źródła pokarmowe witaminy B12

2/6.3 Źródła pokarmowe kwasu foliowego/folianów

Piśmiennictwo

2/7 Żywienie w przewlekłych chorobach nerek

Przykładowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia w chorobach nerek (≈1300 kcal)

Przykładowy jadłospis dla dzieci w 4.–6. roku życia w chorobach nerek (≈ 1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w chorobach nerek w 1.-3. roku życia (≈1200 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w chorobach nerek w 4.-6. roku życia (≈1400 kcal)

2/8 Wybrane zaburzenia neurologiczne

2/8.1 Dieta ketogenna i jej znaczenie

Piśmiennictwo

2/9 Choroba oparzeniowa

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z chorobą oparzeniową w 1.-3. roku życia (≈ 1500 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z chorobą oparzeniową w 1.-3. roku życia (≈ 1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z chorobą oparzeniową w 4.-6. roku życia (≈ 1600 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z chorobą oparzeniową w 4.-6. roku życia (≈ 1700 kcal)

Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci z chorobą oparzeniową w 1.-3. roku życia (≈ 1400 kcal)

Piśmiennictwo

2/10 Zaburzenia odżywiania

2/10.1 Anoreksja

Piśmiennictwo

2/11 Mnogie obrażenia ciała

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo

 

 

3 Suplement

Piśmiennictwo

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.