Zawartość fruktozy i glukozy w wybranych produktach spożyczych (g/100 g) oraz stosunek fruktozy do glukozy

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zawartość fruktozy i glukozy w wybranych produktach spożyczych (g/100 g) oraz stosunek fruktozy do glukozy