Zawartość błonnika pokarmowego w wybranych produktach (g/100 g)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zawartość błonnika pokarmowego w wybranych produktach (g/100 g) z uwzględnieniem błonnika całkowitego, rozpuszczalnego oraz nierozpuszczalnego