Zapotrzebowanie energetyczne niemowląt, dzieci i młodzieży przyjęte dla ustalonej masy ciała dla danej grupy wiekowej oraz w zależności od stopnia aktywności fizycznej

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zapotrzebowanie energetyczne niemowląt, dzieci i młodzieży (kcal/d) przyjęte dla ustalonej masy ciała dla danej grupy wiekowej oraz w zależności od stopnia aktywności fizycznej (Jarosz 2012 r.)