Zalecenia w zespole jelita drażliwego – dieta o małej zawartości fermentujących oligosacharydów, disacharydów, monosacharydów oraz polioli

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Zalecenia w zespole jelita drażliwego – dieta o małej zawartości fermentujących oligosacharydów, disacharydów, monosacharydów oraz polioli (the Low FODMAP Diet – fermentable oligoasaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyos)