Podstawowe zapotrzebowanie na wodę z wyjątkiem okresu noworodkowego (wg Holliday i Segar)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem