Podstawowe normy żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (wg Jarosz M., Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2012)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem