Podstawowe normy żywienia dla dzieci w wieku 4–6 lat przy masie ciała 19 kg (wg Jarosz M., Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2012)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem