Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca

Diety cząstkowe, wysokobiałkowe, do postępowania dietetycznego w przypadku nadmiernej utraty białka – porównanie

Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca

Wybrane preparaty z MCT na rynku polskim

Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca

Produkty zalecane i przeciwwskazane w diecie bardzo niskotłuszczowej z tłuszczami MCT

Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca

Zalecenia dietetyczne – dieta bardzo niskotłuszczowa z tłuszczami MCT

Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca

Porównanie wybranych cech tłuszczów LCT i tłuszczów MCT

Żywienie dzieci z chorobami układu krążenia – wady wrodzone serca oraz niewydolność serca

Dieta bogatokalorycczna – porady praktyczne